Action-on-Addiction Nazorg Traject.

Na een succesvolle klinische opname ervaart de cliënt een onoverwinbaar en euforisch gevoel. Echter bestaat steeds de kans om terug te hervallen in de oude gewoontes.
U Je ervaart een gevoel klaar te zijn om een nuchter te leven te leiden tot je opnieuw in aanraking komt met je vertrouwde omgeving. Voor ons en voor jouw is dit een zeer belangrijke en cruciale periode. Het Action-on-Addiction Nazorg Traject Traject is een essentieel onderdeel van de totale behandeling.
Wij werken effectief samen met de cliënt en zorgen voor een mentale stabiliteit. Met de focus op het verbeteren van denken en gedrag, essentieel om een sereen en nuchter leven te blijven leiden.
Dit houdt in dat de cliënt buitenom het continueren van abstinentie actief gaat werken aan het verbeteren van zijn/haar levensstijl en karaktergebreken. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan terugvalpreventie.
Door middel van individuele gespreksvoering en groepstherapie begeleiden wij de cliënt naar een compleet zelfstandige, sobere levensstijl. Zodra het nazorgtraject is begonnen wordt verwacht dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar herstel. Dat betekent zo zelfstandig mogelijk het volledige programma doorlopen. De partner en de familie spelen hier ook een cruciale factor, dus betrekken wij hen dan ook graag in het nazorg traject.