Ambulant

Een ambulante behandeling is bedoeld voor mensen waarbij een klinische opname (nog) niet aan de orde is. Er wordt een op maat gemaakt programma opgesteld dat voornamelijk bestaat uit groepsmeetings en individuele therapiesessies met een klinisch psycholoog. Ambulante begeleiding kan ook als ‘voortraject’ dienen, als ondersteuning voor de dierbaren en familieleden én als nazorgtraject aansluitend op een klinische opname.

Opname

Klinische opname kan vrijwel onmiddellijk na intake, er zijn geen wachtlijsten. Dit intensief, minimum 8 weken lange behandeltraject in een partnerkliniek in het buitenland in combinatie met een ambulant nazorgtraject van 12 weken, brengt de beste resultaten.

Klik hier voor meer info over onze partnerkliniek in Zuid-Afrika

Familie

Verslaving is een familieziekte. Dierbaren, familieleden en partners worden dan ook nauw betrokken voor, tijdens en na de behandeling van de verslaafde.

Sober Living House

Het Sober Living House is een veilige omgeving waarin, onder begeleiding van psychologen en ervaringsdeskundigen, intensief verder gewerkt wordt aan herstel en re-integratie in de maatschappij.

Wie zijn we

Action on Addiction is een privé-organisatie voor mensen met middelen- en/of gedragsverslaving. Bij ons is verslaving geen taboe!

Wij staan garant voor een discreet en warm onthaal en bieden u een behandeling op maat binnen ons uitgebreid behandelaanbod. U kan op ons rekenen van de intake tot het beoogde herstel bereikt is!

Persoonlijk verhaal Axel

“Familie en vrienden waren het vertrouwen in mij verloren en mijn toekomstplannen verdwenen steeds meer naar de achtergrond, alleen maar omdat ik de voorkeur gaf aan het gebruik van verdovende middelen. Toen ik een keer onder invloed bijna verdronk in mijn eigen bad besefte ik dat het op deze manier niet meer langer kon. Als mijn moeder geen sleutel van mijn appartement had gehad, dan was ik er nu niet meer geweest!” Deze gebeurtenis was een eyeopener voor Axel. “Uiteindelijk heb ik heb hulp gezocht bij Action on Addiction voor mijn medicatie- wiet- cocaine en alcoholverslaving.”

Lees verder…