Action-On-Addiction Dagprogramma’s

Bij ons kan je een dagbehandeling volgen met allerhande groeps- en individuele therapieën. Elke dag start met de dagopening waarin onder andere de ‘Just-For-Today’ samen wordt doorgenomen. Meerdere dagen per week is er een cognitieve groepstherapie voor verslaafden, waar de focus ligt op verslaving en de bijbehorende gedachten en gedrag.

Just-For-Today.

Elke weekdag vanaf 9:00u tot 9:30u kan iedereen gratis deelnemen aan ‘Just-For-Today’.
Tijdens dit half uurtje bespreken we de obstakels die op ons pad terechtkomen, maar uiteraard is er ook voldoende ruimte voor positiviteit!

Dramatherapie.

Tijdens deze dramatherapie sessies zullen er naast het praten over bepaalde thema’s of situaties, ook werkvormen worden aangeboden waardoor je aan den lijve kan ondervinden wat het thema bij jou teweegbrengt. Zo zullen we bijvoorbeeld eerst de moeilijke situaties analyseren, waarna we de emoties en de gedachten die er mee gepaard gaan een plaats geven en kijken wat dit effectief met je doet. Door er vanop een afstand naar te kijken verwerf je inzicht in de situatie en in jezelf. Dramatherapie helpt je gedrag, gevoelens en gedachten te verkennen. Op deze manier krijg je meer inzicht in de dieperliggende problematiek. Je kan in dramatherapie experimenteren met nieuw gedrag en je krijgt tools aangereikt om je problematiek beter te hanteren. Deze dramatherapie is zowel individueel als ook in groepsverband te volgen.

Groepstherapie.

In de groepstherapie komt er telkens een ander onderwerp aan bod in verband met verslaving en het herstel daarvan. Er zal vooral gefocust worden op onderwerpen die cruciaal zijn tijdens de start van het herstel, zoals: “schaamte en schuld”, “familie en hoe daarmee omgaan in herstel?”, “de meerwaarde van zelfhulpgroepen”, “omgaan met stress”, “opnieuw beginnen werken”….
Er zal ook uitgebreid worden ingegaan op de persoonlijke uitdagingen van de deelnemers. Het overlopen van week-en weekendinvulling sluiten hier mooi bij aan om zoveel mogelijk rust en structuur te kunnen bieden. Deze groepen zijn tevens de ideale plek om lotgenoten te leren kennen, hun verhaal te horen en elkaar te steunen tijdens het herstelproces.

Individuele therapie.

Bij een individuele therapie werken wij volgens het Minnesota 12-stappen model. Dit betekent dat we op een cognitieve en gedragsmatige manier te werk gaan om het “denken en gedrag eigen aan een verslaving” om te zetten in gezond denken en gedrag, waardoor de kans kleiner is dat je gaat hervallen. Een verslaving heeft namelijk een ernstige impact op psychisch, fysisch en spiritueel gebied. Behandeling op al deze niveaus geeft daarom de beste resultaten.”