Behandeling

 

Action on Addiction: ZORG OP MAAT!

 ACTION ON ADDICTION IN BRASSCHAAT IS EEN ZORGCENTRUM DAT ALLES IN HET WERK STELT OM EEN BETAALBARE, EFFECTIEVE BEHANDELING ZONDER WACHTLIJSTEN TE KUNNEN GARANDEREN AAN MENSEN MET EEN VERSLAVING EN/OF ALLERHANDE PSYCHISCHE PROBLEMATIEKEN.

 

12 STAPPEN MINNESOTA MODEL

Wij behandelen verslaving volgens het effectief werkende 12 Stappen Minnesota Model. Tevens hebben we deze aanpak verbreed met onze eigen methodieken en activiteiten zodat u bij ons maximaal resultaat kunt behalen!

 

AMBULANTE BEHANDELING

Bij ons wordt er een dagbehandeling op maat samengesteld met allerhande groeps- en individuele therapieën. Elke dag start met een devotion waarin onder andere de Just for Today samen wordt gelezen. Meerdere dagen per week is er een cognitieve groepstherapie voor verslaafden zelf; waar de focus ligt op verslaving en bijbehorende gedachten en gedrag. Dit wordt aangevuld met yoga en mindfulness trainingen om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Dit alles om op zoek te gaan naar innerlijke vrede zodat vluchten in obsessief gedrag onnodig wordt. Daarnaast zijn er ook familieprogramma voor dierbaren van verslaafden en is er een gratis jongerenmeeting. Wilt u liever individuele therapie? Of heeft u liever therapie op afstand? Ook dat kan! Of misschien heb je behoefte aan een korte break? Dan is een retraite in de Belgische Ardennen waarbij het terugvinden van je levenskracht centraal staat, allicht iets voor jou!

 

KLINISCHE OPNAME IN ZUID AFRIKA 

Soms is een klinische opname in één van onze partnerklinieken in Zuid-Afrika de enige optie. Hier kunt u voor een langere periode in een prachtige rustgevende omgeving intensief aan uw verslaving werken. Eens terug uit Zuid-Afrika wordt een op maat gemaakt nazorgtraject opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om bij terugkeer te verblijven in ons sober living house.

 

ZORG OP MAAT GEGARANDEERD!

Al onze therapieën worden geleid door professionals met jarenlange ervaring in de verslavingszorg!

Wanneer u andere wensen heeft is dit bij ons ten allen tijde bespreekbaar. Wij streven ernaar de zorg te bieden die perfect bij u past!

 

12 Stappen Model

 

De therapie van Action On Addiction is gekaderd binnen het 12 Stappen Minnesota Model.

.
Het 12 stappen programma is ontstaan in 1935 in Amerika bij de Alcoholics Anonymous (AA). Wereldwijd zijn er AA meetings waar mensen die willen stoppen met alcohol samen komen en elkaar steunen in hun nuchterheid. Het 12 stappen programma biedt al 80 jaar een helder en duidelijk kader tot volledige abstinentie en een gelukkig, nuchter leven. Vanuit de AA zijn andere zelfhulpgroepen ontstaan, gebaseerd op hetzelfde model, naargelang het middel/product van verslaving; zo is er de NA (Narcotics Anonymous; drugs), de GA (Gamblers Anonymous; gokverslaving), de Al- Anon (voor dierbaren en co-dependents), etc. Binnen het behandelprogramma is het van groot belang dat cliënten naast de therapie ook meerdere meetings (AA, NA,…) bezoeken per week. Het Minnesota Model is later ontwikkeld in Amerika in de jaren ’60. De cognitieve gedragstherapie (CBT) is hierin de basis voor de behandeling van verslaafden en hun families binnen het 12 Stappen Model. Het doel is het ‘verstoorde’ denken en gedrag, dat ontwikkeld werd doorheen de verslaving, therapeutisch om te buigen naar ‘gezonde’ denk- en gedragspatronen. De eerste stap is nuchter worden (middelenvrij), maar om langdurig en succesvol clean en sober te blijven dienen onderliggende denk- en gedragspatronen te worden veranderd, als mede trauma’s en familiesystemen behandeld te worden.

In recentelijk onderzoek is bewezen dat volgende drie zaken van groot belang zijn bij het al dan niet slagen van de behandeling: intrinsieke motivatie van de verslaafde, het betrekken van het systeem bij de behandeling én het al dan niet volgen van zelfhulpgroepen!

 

Wat kan je verwachten van het intakegesprek?

Binnen de 48 uur na het eerste contact kan er een intakegesprek plaatsvinden.
Tijdens het intakegesprek en onze eerste kennismaking wordt de nodige informatie verzameld over je levensverhaal en de zaken waar je momenteel problemen mee hebt. Wij willen graag benadrukken dat alles vertrouwelijk verloopt. Tijdens deze sessie krijgt de cliënt de kans zijn verhaal te doen, wordt er uitleg gegeven over onze werking en een persoonlijk behandeladvies geformuleerd.
Indien gewenst kan u steeds uw partner of familielid meebrengen. Het is belangrijk voor ons dat alles open en eerlijk verteld wordt, om zo een goed mogelijk dossier op te maken met de daarbijhorende professionele behandelingen en stappenplan.

Voor het intakegesprek neemt u best mee:

– Medisch dossier huisarts
– Identiteitskaart

Tijdens het tweede vertrouwelijke gesprek wordt het specifieke dossier besproken en stellen we ons stappenplan voor. Je krijgt alle informatie die nodig is om te starten met onze professionele behandeling op maat.
Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen aan de eisen om een kwalitatief goed zorgtraject aan te bieden aan onze clienten.

Contacteer ons voor een intake gesprek

Action on Addiction Ambulante Behandelingen

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling verleend wordt waarbij de cliënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker, zonder opname met overnachting, of waarbij de zorgverstrekker de cliënt gaat bezoeken in zijn eigen thuisomgeving.
Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, ze wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel een bepaalde manier van zorg nodig.
Bij ons staan er verscheidene groepstherapieën op het programma. Elke ochtend is iedereen die het 12-stappen programma volgt welkom om de dagopening mee te doen of mee te volgen waarin onder andere de ‘Just for Today’ samen wordt gelezen. Meerdere dagen per week is er een cognitieve groepstherapie voor verslaafden. Hier ligt de focus op verslaving en bijbehorende gedachten en gedrag. Daarnaast zijn er ook familiemeetings voor dierbaren van verslaafden.
Ook bieden we mindfulness-training aan om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Wil je liever individuele therapie? Ook dat kan!

Doelen van onze ambulante behandelingen

  • Inzicht krijgen in de manier hoe je de verslaving inzet
  • Werken aan onderliggende en samenhangende problematiek
  • Aanleren van alternatieve manieren om met je problemen en emoties om te gaan
  • Onderzoeken van je eigen identiteit: ‘wie ben ik en wat zijn mijn doelen?’
  • Verbeteren van je lichaamsbeleving en zelfwaardering
  • Verkennen en uitvoeren van je wensen en verlangens omtrent werk, school en relaties

Onze klinische behandeling in Zuid-Afrika.

Nadat het eerste intake-en kennismakingsgesprek is afgerond, beslissen we of er een klinische opname nodig is. Onmiddellijk wordt alles in gereedheid gebracht om naar onze partnerkliniek in Zuid-Afrika te vliegen. Action-on-Addiction werkt samen met onze vaste partnerkliniek in Zuid-Afrika.
Vermits het prijskaartje daar lager is dan in Europese 12-stappen klinieken én omdat het 12-stappen programma daar veel meer geleefd en beleefd wordt met een jarenlange en professionele ervaring. Daarnaast is het ook een verademing voor de familie dat de cliënt een tijdje ver weg van huis is zodat de rust kan terugkeren.
Voor de verslaafde zelf is het noodzakelijk intensief aan zichzelf te werken in een veilige, afgeschermde omgeving waar er en minimum aantal prikkels van buitenaf komen.
Indien de cliënt niet in staat is om meteen naar Zuid-Afrika te vliegen, wordt er geadviseerd om eerst een detox opname te volgen in een algemeen ziekenhuis bij jou in de buurt.
Eens in Zuid-Afrika aangekomen wordt het primary care traject van 8 weken (kan verlengd worden naar 12 weken) gestart: 24/24 intensieve behandeling en zorg.

Tijdens deze opname worden de dierbaren van de verslaafde intensief begeleid én op de hoogte gehouden van het proces van hun geliefde.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Mens sana in corpore sano (Latijn) betekent “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Naast de nodige inspanningen en opofferingen is het steeds belangrijk voor ons lichaam en geest om te kunnen ontspannen. Op onze locatie in Zuid-Afrika zijn alle troeven aanwezig om hier zorgvulding aan te werken.

Nazorg traject.

Na een succesvolle klinische opname in Zuid-Afrika wordt de behandeling verder gezet in België.
Het Action-on-Addiction Nazorg Traject is een essentieel onderdeel van de totale behandeling.
Wij werken effectief samen met de cliënt en zorgen voor een mentale stabiliteit. Met de focus op het verbeteren van het denken en gedrag, essentieel om een sereen en nuchter leven te blijven leiden.

Action-on-Addiction Nazorg Traject.

Na een succesvolle klinische opname ervaart de cliënt een onoverwinbaar en euforisch gevoel. Echter bestaat steeds de kans om terug te hervallen in de oude gewoontes.
U Je ervaart een gevoel klaar te zijn om een nuchter te leven te leiden tot je opnieuw in aanraking komt met je vertrouwde omgeving. Voor ons en voor jouw is dit een zeer belangrijke en cruciale periode. Het Action-on-Addiction Nazorg Traject Traject is een essentieel onderdeel van de totale behandeling.
Wij werken effectief samen met de cliënt en zorgen voor een mentale stabiliteit. Met de focus op het verbeteren van denken en gedrag, essentieel om een sereen en nuchter leven te blijven leiden.
Dit houdt in dat de cliënt buitenom het continueren van abstinentie actief gaat werken aan het verbeteren van zijn/haar levensstijl en karaktergebreken. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan terugvalpreventie.
Door middel van individuele gespreksvoering en groepstherapie begeleiden wij de cliënt naar een compleet zelfstandige, sobere levensstijl. Zodra het nazorgtraject is begonnen wordt verwacht dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar herstel. Dat betekent zo zelfstandig mogelijk het volledige programma doorlopen. De partner en de familie spelen hier ook een cruciale factor, dus betrekken wij hen dan ook graag in het nazorg traject.

Action-On-Addiction Dagprogramma’s

Bij ons kan je een dagbehandeling volgen met allerhande groeps- en individuele therapieën. Elke dag start met de dagopening waarin onder andere de ‘Just-For-Today’ samen wordt doorgenomen. Meerdere dagen per week is er een cognitieve groepstherapie voor verslaafden, waar de focus ligt op verslaving en de bijbehorende gedachten en gedrag.

Just-For-Today.

Elke weekdag vanaf 9:00u tot 9:30u kan iedereen gratis deelnemen aan ‘Just-For-Today’.
Tijdens dit half uurtje bespreken we de obstakels die op ons pad terechtkomen, maar uiteraard is er ook voldoende ruimte voor positiviteit!

Dramatherapie.

Tijdens deze dramatherapie sessies zullen er naast het praten over bepaalde thema’s of situaties, ook werkvormen worden aangeboden waardoor je aan den lijve kan ondervinden wat het thema bij jou teweegbrengt. Zo zullen we bijvoorbeeld eerst de moeilijke situaties analyseren, waarna we de emoties en de gedachten die er mee gepaard gaan een plaats geven en kijken wat dit effectief met je doet. Door er vanop een afstand naar te kijken verwerf je inzicht in de situatie en in jezelf. Dramatherapie helpt je gedrag, gevoelens en gedachten te verkennen. Op deze manier krijg je meer inzicht in de dieperliggende problematiek. Je kan in dramatherapie experimenteren met nieuw gedrag en je krijgt tools aangereikt om je problematiek beter te hanteren. Deze dramatherapie is zowel individueel als ook in groepsverband te volgen.

Groepstherapie.

In de groepstherapie komt er telkens een ander onderwerp aan bod in verband met verslaving en het herstel daarvan. Er zal vooral gefocust worden op onderwerpen die cruciaal zijn tijdens de start van het herstel, zoals: “schaamte en schuld”, “familie en hoe daarmee omgaan in herstel?”, “de meerwaarde van zelfhulpgroepen”, “omgaan met stress”, “opnieuw beginnen werken”….
Er zal ook uitgebreid worden ingegaan op de persoonlijke uitdagingen van de deelnemers. Het overlopen van week-en weekendinvulling sluiten hier mooi bij aan om zoveel mogelijk rust en structuur te kunnen bieden. Deze groepen zijn tevens de ideale plek om lotgenoten te leren kennen, hun verhaal te horen en elkaar te steunen tijdens het herstelproces.

Individuele therapie.

Bij een individuele therapie werken wij volgens het Minnesota 12-stappen model. Dit betekent dat we op een cognitieve en gedragsmatige manier te werk gaan om het “denken en gedrag eigen aan een verslaving” om te zetten in gezond denken en gedrag, waardoor de kans kleiner is dat je gaat hervallen. Een verslaving heeft namelijk een ernstige impact op psychisch, fysisch en spiritueel gebied. Behandeling op al deze niveaus geeft daarom de beste resultaten.”

Action-on-Addiction Familieprogramma

Verslaving is erfelijk. Action-on-Addiction besteedt veel aandacht aan ieders verhaal en het herstel tijdens de behandeling van de cliënt. Families, partners en dierbaren van de verslaafde zijn steeds welkom bij ons. Ook al is uw dierbare/familielid (nog) niet bereid tot een professionele behandeling, jullie kunnen ons steeds contacteren voor een vertrouwelijk en informatief gesprek.

Hoe gaan wij te werk?

Partners en familie worden nauw betrokken tijdens de opname van de cliënt. Onmiddellijk na de opname start een intensieve nabehandeling, waarvan de familie een belangrijk onderdeel uitmaakt tijdens deze kwalitatieve en educatieve familiesessies.
Wanneer de familie of de partner een duidelijk inzicht krijgt in welke patronen zij hanteren die de verslaving in stand houden en hoe zij deze kunnen veranderen…heeft dit een optimaal en onmiskenbaar effect, niet enkel op de verslaafde, maar ook op de familie en de partner. Andere belangrijke zaken tijdens onze samenwerking zijn het bijbrengen van de nodige kennis over deze specifieke verslaving, het uitleggen van het ziektemodel, het blootleggen van alle onderliggende psychologische problemen die verslaving in stand houden, het effect op de familie en de partners, het belang van therapie en de bijhorende verandering voor het hele systeem, …

De omgeving wordt betrokken op volgende manieren:

– Ambulante individuele en/of gezamenlijke familiesessies
– Updates, schadebrieven, skype-sessies en individuele gesprekken tijdens de opname van de verslaafde
– Familiemeetings

 

Het belang van samenwerken.

Middelenmisbruik en verslaving creëren chaos en crisissen in een relatie en een familie. Het laat diepe emotionele en mentale littekens na. Families en gezinnen raken volledig ontwricht. Vaak blijven partners en familieleden in de kou staan en worden zij onvoldoende of niet geïnformeerd over wat verslaving inhoudt en hoe zij dit kunnen herstellen.
Verslaving brengt schuld- en schaamtegevoelens teweeg bij partners en familieleden. Bovendien hanteert de omgeving ‘survival’-technieken om de verslaving ‘onder controle te houden’ of te stoppen. Het gezin leeft in angst en constante alertheid en kan of durft er met weinig mensen over te praten. Het familieprogramma is een ontmoetingsplaats van (h)erkenning, delen van emoties, verhalen, ervaringen en begrip.“